Polaroids

Bildschirmfoto 2022-06-20 um 21.50.37
TrainFlying_Polaroid
Bildschirmfoto 2022-06-23 um 12.51.13
Telebingo_Polaroid
BalconyView_Polaroid
Zeit_Polaroid
Freiluftplanetarium_Polaroid
Bildschirmfoto 2022-06-23 um 12.56.40
Lost_Package_02
Bildschirmfoto 2022-06-23 um 22.37.16
SadTeddy_Polaroid
previous arrow
next arrow

excerpts from the polaroid archive (2016-2021)